top of page

אני אוהבת את נקודת המבט הצילומית, היא מאפשרת לי להתמקד במציאות יומיומית

פשוטה לכאורה, ובאמצעות המצלמה וטכניקות שונות לתת לה פרשנות אישית  עמוקה ומרובדת.

המצלמה אינה מזייפת, היא מעבירה את הדברים כפי שהם, וכאן טמון אתגר התיווך שלי כצלמת.

בתצלומים שלי באים לידי ביטוי החיבור וההשראה מעולם האמנות הקלאסית ומציורי טבע 

דומם, כך שבאובייקטים שאותם אני מציבה לצורך הצילום אני מחפשת איכויות דומות של אור, 

של צבע וחומריות. 

עיסוקי רב השנים בעיצוב גרפי, הידע והניסיון בארגון פרטים באופן שישרת את ההדגשים 

החשובים לי משמשים כלי חשוב ביצירתי . 

בעבודותיי אני שואפת לעורר השתאות מקערת פירות, מאגרטל פרחים הבוקעים מן האור, 

מהמופע החדש של אובייקטים אלה הנראים עכשוויים ויחד עם זאת נושאי נוסטלגיה על זמנית. 

Daphna_p3.jpg

  צילום: רעות רדרס אוחנה

bottom of page